SZTE Info

farinn_logo2

A Felelősségteljes Innováció Előmozdítása, avagy a FaRInn projekt az SZTE-n

A Facilitating Responsible Innovation (FaRInn) – azaz a Felelősségteljes Innováció Előmozdítása – című projekt középpontjában egy újfajta megközelítés áll. A projekt kapcsán – mely a SouthEast Europe program keretében valósul meg – a Szegedi Tudományegyetemen tizenegy, a Gazdaságtudományi Karon tanuló mesterszakos hallgató vett részt a Térségfejlesztés a gyakorlatban című szemináriumon.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

farinn2

−Az innováció mindig a fejlődés motorja, viszont azt sokszor elfelejtik, hogy nem csak pozitív dolgokat hoz magával. Ha egy céget gépesítenek, akkor az ott dolgozó emberek elveszíthetik az állásukat, ugyanakkor a cég mégis fejlődik. Elméletben a SEE régión belül is figyelnek arra, hogy az innovációs folyamat során a hosszú távú célok érvényesüljenek, de a gyakorlatban sokszor a rövid távú költségcsökkentő, később negatív hatásokkal járó módszereket alkalmazzák. A projekt célja, hogy meghatározzuk, mik a feltételei és elemei a régióban a felelősségteljes innovációnak, illetve hogy magára a felelősségteljes innováció szükségességére felhívjuk a figyelmet, és ezek mellett modellezzük és bevezessük, hogy ezt hogyan tudnák alkalmazni a gyakorlatban – árulta el Blaskó Brigitta, a projekt team tagja.

 

A felelősségteljes innováció interaktív és transzparens folyamat. Lényege, hogy az innovációs aktorok és a társadalmi szereplők kölcsönösen felelőssé váljanak egymásnak az innováció termékeinek társadalmi elfogadhatósága, etikai szempontjai és fenntarthatósága szempontjából. A felelősségteljes innováció definíciójában a felelősség hármas dimenzióban jelenik meg: etikai, társadalmi és környezeti dimenzióban.

 

farinn3

Mint megtudtuk, a erkölcsi-etikai felelősség azt jelenti, hogy az innovációs folyamat figyelembe veszi és visszatükrözi a közösen elfogadott morális értékeket, és úgy vállal felelősséget a fejlődésért, hogy közben az alapigények kielégítése ne sérüljön. A környezeti felelősség magában foglalja, hogy az innovációs folyamat során a törvény által előírt szabályozáson túl a környezet számára kisebb terhelésű megoldásokat alkalmazzák, valamint az innovációs szereplők részt vesznek az innováció objektív hatásának ismertetésében. A társadalmi dimenzió pedig biztosítja, hogy az innovációs folyamat során nem okoznak az elkerülhetetlennél nagyobb társadalmi hátrányt, az össztársadalmi hátrány és a technológiai előny egyensúlyban van.

 

Zuti Bence, a projektben részt vevő egyik mesterszakos hallgató a kurzus előtt csak keveset tudott a felelősségteljes innovációról.

 

− Már az első órán kiderült, hogy ezt a kurzust mi is fel fogjuk tölteni tartalommal. Ez egy igen gyakorlatorientált óra volt. Jó érzés volt, hogy mi is hozzátettünk a kurzushoz – fogalmazott Bence.

 

− A Szegedi Tudományegyetem alapvető küldetése, hogy az oktatási és kutatási tevékenysége mellett úgynevezett harmadik missziós tevékenységeket is végezzen, ami az itt valamilyen módon keletkezett tudásnak a társadalomba való áthelyezésére és abban való hasznosítására összpontosít – vette át a szót Bencétől Lukovics Miklós, a Szegedi Tudományegyetem stratégiai és fejlesztési igazgatója, aki egyben a projekt szakmai vezetője is. – A FaRInn projekt is ezen misszió része, amelyben hét délkelet-európai országgal vagyunk partnerek: olyanokkal, mint Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Románia, Szlovénia, Olaszország és két görög partner.

 

farinn5A nyertes pályázat után az SZTE célja az volt, hogy ne csak csendestárs maradjon, hanem hogy nemzetközi szinten is igen komolyan tegye le a névjegyét: az egyetem elvállalta, hogy megalkotja a pályázati téma módszertani és elméleti hátterét.

 

− Megmondjuk a hét partnernek, hogy mit csináljanak az első egy évben – folytatta Lukovics Miklós. – Komoly erőforrásokat is mozgósítottunk hozzá. Sikerült helyi és szegedi szereplőket is a projekt mellé állítani: meghatározó helyi innovációs szereplőkkel, döntéshozókkal, stakeholderekkel együttműködve valósítjuk meg a projektet.

 

A GTK-n nemrégen elindult az élményalapú oktatás.

 

− Egyre inkább úgy látom, hogy az oktatási siker titka az, ha végig fenn tudjuk tartani a hallgatók figyelmét, és tudják, hogy az adott pillanatban nekik is hozzá kell szólniuk a hallottakhoz, részt kell venniük a munkában − fogalmazott Lukovics Miklós.

 

Ez hívta életre a Térségfejlesztés a gyakorlatban című kurzust, mely szándékosan egy kiscsoportos foglalkozás annak érdekében, hogy mindenki értékes szereplője legyen a munkának. A hallgatóknak a kurzus keretében hetente kellett teljesíteniük, viszont nem volt vizsga a tárgyból. Hetente-kéthetente úgynevezett infosheeteket kellett készíteniük és ötletekkel kellett előállniuk.

 

− Ami még tetszett nekik, hogy a projekt egy-másfél héttel tartott előttük. Velük újra végigcsináltuk azt, amit mi már megcsináltunk. A partnerek visszajelzéseit mindig elküldtük nekik, hogy ezekre ők is reagáljanak. Ebből ők is láthatták azokat a döccenőket, amik szükségszerűen előjönnek egy projektmunka során. Sok ötlet volt, amit utólag is beleraktunk a projektbe. Szerintem a top tizenegy hallgatónk volt jelen, és továbbra is meg lesz a lehetőségük, hogy bekapcsolódjanak a projektbe − szögezte le.

 

A kurzusnak nem csak az volt a különlegessége, hogy a projektbe bevonták a hallgatókat, hanem majdnem minden alkalommal más mentor volt jelent az órán. Meghívták Buzás Norbertet, az SZTE innovációs igazgatóját, akivel pozíciójából adódóan a hallgatók keveset találkozhatnak, Mogyorósi Pétert a Magyar Innovációs Szövetség színeiben, illetve sok más, az innovációban jártas szakembert is.

 

− Jó volt úgy részt venni egy ilyen gyakorlatorientált kurzuson, hogy ilyen nagy nevek is bejöttek. És nemcsak előadtak, de velük közösen próbáltunk dolgozni. Érezhető volt, hogy itt a hallgatók bevonása aktívan megtörténik, és fontosnak érezhettük magunkat a projekt szempontjából. Úgy érzem, hogy fejlődtem, és a későbbi munkám során fel fogom tudni használni az itt tanultakat-tapasztaltakat. Érdekes volt látni, hogy mennyire máshogy gondolkodunk egy kis csoporton belül is, de igazából nincs rossz ötlet, csak olyan, amelynek más a megközelítése, mint a többié – összegezte Bence a kurzuson tapasztaltakat.

 

Illés Réka Gabriella


logok

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. augusztus 31.

kiemelt_Sik_Marton_SZEM

Sík Márton életében a sport már egyetemi évei alatt is központi szerepet töltött be. Az SZTE-s öregdiák mintegy húsz éven keresztül kajakozott, élsportolóként számos sikert, köztük egy olimpiai 5. helyezést is maga mögött tudhat. Ma a DÉMÁSZ Szegedi Vízisport Egyesület szakmai vezetőjeként támogatja a fiatalokat.

SZTEtelevízió

2017. szeptember 13.

kiemelt_tanevnyito2017

Olyan jelentős fejlesztések előtt áll az SZTE, amelyekkel nemzetközi rangú kutatóegyetemmé válik – jelentette ki a rektor, igazolta példákkal a kormányt képviselő igazságügyi miniszter. A Szegedi Tudományegyetem 2017-2018-as tanévet nyitó ünnepségéről készült rövid videó itt megtekinthető.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • október 5. 09:00 - 22. 19:00
  A kiállítás szervezője: SZAB Művészeti Szakbizottság.
 • október 6. 08:00 - december 20. 08:00
  A szegedi szecessziós épületeket szokatlan szemszögbôl mutatja meg a tárlat. Az épületekre jellemzô szecessziós részleteket láthatjuk viszont fotókon. Olyan perspektívából, madártávlatból, ahogy az utca embere nem láthatja ôket. A kiállítás megtekinthetô december 20-ig.
 • október 7. 14:00 - november 10. 08:00
  A Magyar Alkotómûvészek Országos Egyesületével karöltve, szalonjelleggel a MAOE teljes képzômûvészeti tagságát megszólaltató tárlatot mutat be a REÖK. Ennek a kiállításnak a korábbi években különbözô, nagyhírû intézmények, mint például a szentendrei MûvészetMalom adott helyet. Az eddigi évek tapasztalatai alapján a szegedi kiállítóházba is 6-800 mûvész alkotását várjuk. A kiállítás megtekinthetô november 10-ig. Belépôjegy 500 Ft.
 • október 9. 15:00 - november 10. 20:00
  A fényképeket a szerző Juhász Antalnak az 1960-as évek óta végzett néprajzi terepmunkáin készítette. Az idő tájt a tanyai emberek a gazdasági, társadalmi változások időszakát élték. Évtizedek múltán látjuk, hogy a felvételek többnyire egy még paraszti életformában élt nemzedék hétköznapi munkáját, ünnepeit dokumentálják.
 • október 9. 18:00 - 21. 20:00
  Megnyitja: Bene Zoltán író, a Szeged folyóirat fôszerkesztôje Közremûködik: Csanádi Hajnalka (ének), Nemes Levente (doromb, dob) Nagy Károly (Szeged, 1952) Vinkler-díjas festô- és grafikusmûvész, a „Szeged kultúrájáért díj” 2017. évi kitüntetettje. A szegedi Tanárképzô Fôiskolán földrajz-rajz szakos tanári diplomát szerzett, majd elvégezte a Képzômûvészeti Fôiskola továbbképzô kurzusát. Tanított általános iskolákban (Algyô, Deszk), az Eötvös Gimnáziumban és mûvészeti iskolákban (Lyra, Classic) rajz és vizuális kultúra tantárgyat, médiaismeretet. A Szegedi Szépmíves Céh szabadiskolájában rajzot, festészetet és fotózást oktat. 1990 óta vezet nyári mûvésztelepeket. Fest olajjal és akrillal, készít akvarellt, ecsetrajzot, hagyományos sokszorosító grafikával és computer grafikával is foglalkozik. Elnöke a Szegedi Szépmíves Céhnek, tagja a Magyar Rajztanárok Országos Egyesületének. Megtekinthetô október 21-ig, hétköznapokon 08.00–22.00, szombaton 09.00–20.00 óráig.