SZTE Info
szte_rektori

Március 15-i ünnep:megújult a Dugonics tér, Bánk Bán a szegedi nemzetiben

A március 15-i nemzeti ünnepre megújult a szegedi Dugonics tér. Az SZTE itteni épületének és a környező házaknak a históriája utal az 1848-49-es forradalom és szabadságharc vívmányaira. Az uralkodói önkény elleni tiltakozás Katona József Bánk bánja, amelyet műsorára tűzött az SZNSZ. A jubiláló egyetemi sajtót több program is ünnepli.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Újjászületett a szegedi Dugonics tér az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc 165. évfordulójára. Az avató ünnepség elmaradt a „rendkívüli hóhelyzet” miatt. A Szegedi Tudományegyetem korábban felújított központi épülete körüli Dugonics tér és Árpád tér újjászületését Szabó István fotóival mutatjuk be.

 

  Sajtó- és tértörténet

 

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc a szegedi emlékhelyei között kell számon tartanunk a Dugonics teret is. A 165 évvel ezelőtti történelmi fordulatra, a vívmányokra utal a Dugonics tér és épületeinek históriája, néhány helytörténeti anekdota.

„Kivánjuk a' sajtó szabadságát, censura eltörlését”. Ez az első követelése a márciusi ifjaknak. Így aztán március 15. a sajtó ünnepe is. Az idei tanévben kettős jubileumot ünneplő szegedi egyetemi sajtót ezernyi szál fűzi a térhez. A 60 éves Szegedi Egyetem, a szegedi felsőoktatási intézmények lapja, a Szegedi Tudományegyetem Média Centruma gondozásában jelentkező mai Szegedi Egyetem Magazin elődje a Dugonics téri szerkesztőségben készült sok évtizeden át. Itt, az 1708-ban épült Dugonics tér 12. szám alatti házban születtek meg a Szegedi Egyetem azon lapszámai is, amelyek a rendszerváltozáskor a város hetilapjaként nyertek népszerűséget. Ebben az úgynevezett Krausz-házban, a mai Katolikus Házban látott napvilágot 1947 márciusában a Tiszatáj folyóirat. A két háború között itt működött a József Attila Tiszta szívvel című költeményét 1925-ben megjelenttető Szeged című újság (a mai Délmagyarország elődjének) szerkesztősége és nyomdája, a Szeged Városi Nyomda. E házfalak látták írni Tömörkény Istvánt és Móra Ferencet is a Szegedi Napló – Szeged első napilapja – itteni szerkesztőségében, mert a lap tulajdonosa, Engel Lajos 1896-ban megvásárolta a házat. Az épületet nem érintette az 1879-es nagy árvíz, ezt követően került a Krausz-testvérek tulajdonába. Előtte Krebsz Mihály házaként ismerték, ahol 1861-ben vendéglő működött: a Borsajtóhoz.

Pilvax-i hangulatot idézett a múlt század húszas éveiben a Dugonics tér túlsó oldalán, a Krausz-házzal szemközti Ungár Benő- és Mayer Áron-ház sarki kávéháza. A párizsi stílusú Corso kávéház a Szeged (vagyis a Délmagyarország) zsurnalisztáinak törzshelye is volt. A szegedi egyetemista József Attila is állandó vendégnek számított – a költő szobra 1964 óta a Krausz-házzal szemben, a Szegedi Tudományegyetem központi épülete előtt áll.

A márciusi ifjak közül Vasvári Pál állandóan „jelen van” a szegedi téren: a forradalmi március vezéralakjának mellszobrát a Szegedi Tudományegyetem központi épületének az előcsarnokban állították fel 1960-ban azzal a szándékkal, hogy példaképül álljon – József Attila, Móra Ferenc és Radnóti Miklós portréjával együtt – az egyetemi ifjúság előtt. Váradi Sándor munkája a Vasvári Pál-portré, mely alatt az alábbi fölirat olvasható: „Az 1848-as egyetemi ifjúság vezérének büszke megemlékezéssel az egyetemi ifjúság...”.

A '48-as ifjak közül Jókai Mór személyesen is járt errefelé: szegedi látogatásai idején a tér déli sarkán (ma Petőfi Sándor sugárút 1.) álló Keméndy-házban szállt meg. Jól ismerte a ház urát, Keméndy Nándort, akit a szabadságharc honvédtisztjeként, Kossuth szegedi főbiztosaként tisztelnek a Tisza-parti város lakói. Felesége, Keméndy Nándorné Drucker Irma a szegedi nőnevelés úttörőjének számít a házban működtetett magániskolájával. Keméndy a helyi sajtótörténetbe is beírta nevét azzal, hogy az 1860-as években a Szegedi Híradó munkatársaként ragadott tollat az önkényuralom ellen.

Ú. I.

 

*

 

  Az uralkodói önkény ellen

 

„A Szegedi Nemzeti Színház utoljára 1968-ban mutatta be Katona József színművét, a Bánk bánt. 12 évvel 1956 után, 120 évvel 1848 után. Azóta eltelt újabb 45 esztendő” – ez a felirat fogadja a nemzeti ünnepen a teátrum látogatóit.

Bodolay Géza a március 15-i premierre új köntösbe „öltöztette” az uralkodói önkény ellen lázadó bán történetét a Kisszínházban: ugyan a gigantikus díszletelemek, az óriási lépcsősor vagy a leereszthető tümpanon klasszikus térbe helyezi a tragédiát, szereplői akár köztünk is járhatnának. Kopogó tűsarkak és ezerszínű „minik” jelzik a dorbézoló nemességet, akik a Ghymes együttes dallamaira élik társasági életüket – nem törődve semmivel.

S miközben a nép sanyarog, titokban megérkezik – Nagy Csongor Zsolt alakításában – Bánk bán is a palotába. Petur (Pataki Ferenc) várja már a méltóságot, hiszen az országot veszélyben érzi, s mindennek tetejébe cselszövést sejt. Szabó Gabi tolmácsolásában a kegyetlen királyné és vendégserege minden baj forrása: a magyarokkal nem törődve kisajátítani látszik az udvart, míg férje, a Báhner Péter formálta Endre háborúzik.

Bánk azonban a családját is félti, hiszen – a Barnák László által megszemélyesített - szeszélyes Ottó herceg semmilyen eszköztől nem riad el attól, hogy elszeresse tőle feleségét, a Melindaként újra színpadra lépő Gidró Katalint.

A békétlenkedők ekkor cselekvésre szánják el magukat, ám Bánk megelőzi őket.

 

Székely László gigantikus díszletei között a falnak is füle van, s míg a titkos ajtókon ki-be járkálnak, addig a háttérben fel-feltűnik a mulatozó vendégsereg, s a „garffitizők” szerint „Él még Bánk”. Azonban a második felvonás óriási tükör-díszlete már nem karnevált – tragédiát sejtet. Itt uralkodik a modern üzletasszonynak is beillő királyné vörös kosztümben, hajtja saját hasznát Biberach (Sorbán Csaba), vagy tér vissza „lopni” a szegény Tiborc (Jakab Tamás).

A lassú tempójú, ám jól érthető tragédia aktualitása Bánk konfliktusában rejlik. A családja iránti szeretet s férjként a szerelemféltés találkozik itt a felelősségteljes államférfi vívódásaival.

 

Ünnep – a Somogyi könyvtár mellett – a szegedi teátrumban is a Katona-bemutató, hiszen nem csak a tragédiaíró előtt hajtanak fejet: Reviczky Gyula és Vörösmarty Mihály versei mellett Petőfi soraival intenek a színpadon: „Legyünk szemei mindnyájan/Egy láncnak,/Szüksége van mindnyájunkra / a Hazának.”

Kiss Tímea

 

*

  Dráma és újság

 

180 éve mutatták be Katona József drámáját:

A Somogyi-könyvtár kamaratárlattal kapcsolódik a Szegedi Nemzeti Színház március 15-i Bánk bán bemutatójához. A bibliotéka második emeleti kölcsönzőjében 2013. március 7-től április 10-ig látható kiállítás a Bánk bán történetét mutatja be a mű születésétől a színházi bemutatókig. A 1821-es első kiadás mellett további díszes Bánk bán-kötetek, a Szegedi Híradó és Szegedi Napló korabeli színikritikái, eredeti szegedi színházi plakátok és kosztümtervek, a szabadtéri előadásokról készült fotók idézik vissza Katona József halhatatlan alkotásának történetét és hangulatát.

Katona József Bánk bán című drámájának ősbemutatóját 180 évvel ezelőtt, 1833. február 15-én tartották Kassán. A kezdetben kevéssé ismert darab lassanként mind népszerűbb lett, 1848. március 15-i pesti előadása pedig, a forradalom gyújtólángjaként lelkesítette a közönséget. Bánk bán története Erkel Ferencet a mű megzenésítésére ihlette, s a nemzeti opera rangjára emelkedő zenedarab máig őrzi töretlen népszerűségét.

Az ünnepi bemutatóhoz kapcsolódó kvízjáték a könyvtár és a színház honlapján is olvasható.

A Bánk Bán-premierre, az előadásokat kísérő kiállításra várják az egyetemi polgárokat is.

 

 

Jubileumi sajtótörténeti kiállítás és emlékezések, pályázatok és programok:

A 2012-2013. tanévben kettős jubileumot ünnepel a szegedi egyetemi sajtó. Tavaly volt 90 éve, hogy megjelent az első egyetemi újság, az Új Élet. Idén 60 éve látott napvilágot a Szegedi Egyetem című lap, a mai Szegedi Egyetem Magazin elődje.

A jubileumok alkalmából 2013. március 19-én (kedden) Eurorégiós sajtónapot szervez a Szegedi Tudományegyetem Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatósága, az SZTE Média Centruma az SZTE Rektori Hivatal épületében (Szeged, Dugonics tér 13.).

Program:

I. Sajtókonferencia Magyarország és a Duna-Körös-Maros-Tisza Eurorégió meghatározó egyetemeinek kommunikációs szakemberei részvételével. Moderátor: Újszászi Ilona.

II. Egyetemi sajtó történeti kiállítás, emlékezések.

14:00 óra: Az SZTE Klebelsberg Könyvtár egyetemtörténeti gyűjteménye által rendezett kiállítást megnyitja, az egyetemi sajtó teljesítményeit méltatja: Prof. Dr. Szabó Gábor akadémikus, az SZTE rektora.

14:20 – 16:00 óra: Vallomások – emlékek és élmények, az egyetemi médiáról. Fölkért megszólalók: a Szegedi Tudományegyetem egykori és mai vezetői, oktatói – a Szegedi Egyetem egykori főszerkesztői és szerzői. Moderátor: Márok Tamás.

 

Március 26-ig lehet pályázni az egyetemi sajtó diák gyakornokainak az „Egyetemi Sajtóért Pro Talentis Ösztöndíjra”, amelyet idén alapított az SZTE Média Centrum az SZTE Pro Talentis Universitatis Alapítvány támogatásával. (Részletek: a Tehetségpont honlapján, illetve a http://www.u-szeged.hu/hirek/2013-marcius/ket-nap-hosszabbitas?objectParentFolderId=1192 )

A kezdeményezők és az alapítvány köszönettel fogadja, ha személyi jövedelemadója 1 százalékát az egyetemi tehetséggondozás céljait támogató, 18022067-2-06 adószámú Pro Talentis Universitatis Alapítvány javára ajánlja fel! Az 1% felajánlásához szükséges nyomtatvány és további tájékoztató információ az SZTE Tehetségpont honlapján elérhető: http://www.sztehetseg.hu/hu/pro_talentis_alapitvany/2013_egy Ezen túl az alapítvány minden további pénzbeli támogatást örömmel vesz, a számlaszám: 11600006-00000000-41821394.

Az első Egyetemi Sajtóért Pro Talentis Ösztöndíj átadásának várható időpontja: 2013. április 25.

 

2013. március 29-ig várják a műveket a Hatvan év címmel meghirdetett verspályázatra. A Szegedi Egyetem Magazin és a Tiszatáj (Online) irodalmi folyóirat a Szegedi Tudományegyetem hallgatóinak és a szegedi vonzáskörzetű középiskolák diákjainak költeményeit várja. A 60 esztendős Szegedi Egyetem című lap és a Szegedi Tudományegyetem szépirodalmi hagyományait követő verspályázatra a műveket a Szegedi Egyetem Magazin szerkesztőségébe (6722 Szeged, Honvéd tér 6.) kell elküldeni vagy elektronikus úton a szovivo@rekt.szte.hu e-mail címre. A zsűri által legjobbnak ítélt versek megjelennek a Szegedi Egyetem Magazinban, illetve a Tiszatájonline.hu oldalon.

 

További egyetemi sajtós jubileumi programok:

Április 10. (szerda) 17:00 óra, Grand Café Mozi és Kávézó: a Szegedi Egyetem illusztrátorainak kiállítása, az egyetemi lapban közlő írók és költők felolvasó estje. Moderátor: Balog József.

2013. május 15., 15:00-20:00, SZTE Sportközpont (Szeged, Hattyas sor 10.): Sportosan a sportról – Balogh Tamás 3 meglepetés vendéggel beszélget, majd sportos „kommunikációs tréning”: kispályás foci „bajnokság”, táncbemutató, aerobik – nem csak nőknek, bemutatkozik az SZTE EHÖK Szurkolói csapata. A sajtókommunikációt tanuló, oktató és gyakorló kollégák programzárója: bográcsos vacsora.

 

A 9 évtized egyetemi sajtótermését az SZTE Klebelsberg Könyvtár digitalizálta; a Szegedi Egyetem / Szegedi Egyetem Magazin című lap számai az alábbi címről elérhetők: http://opac2.bibl.u-szeged.hu/szteda/contenta

SZTEinfoRektori
Szabó István fotói a felújított Dugonics térről és az Árpád térről, az SZTE épületéről
Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2018. július 19.

Kiemelt_rektori

Napjainkban a nemzetköziesítés a felsőoktatási fokozatváltás központi eleme. Ez az átfogó program a Szegedi Tudományegyetem kapcsolatrendszerének erősítésére és nemzetközi láthatóságának növelésére fókuszál. Mi történt ezen a területen az elmúlt négy évben? Az SZTE kapu a világra? – kérdeztük az SZTE négy rektorhelyettesét.

SZTEtelevízió

2018. szeptember 14.

tanevnyito_2018

A nemzeti hagyományok ápolásának jelentőségéről és az értelmiséggé válás összetettségéről is szó esett a hazai felsőoktatási intézmények 2018-2019. tanévét megnyitó, a Szegedi Tudományegyetemen rendezett ünnepségen. Az SZTE új rektora, a kormány két képviselője és Szeged polgármestere köszöntötte az elsőéves hallgatókat.

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • szeptember 23.
  10:00 - 16:00
  A látogatók megismerkedhetnek a Füvészkert új, rovarfogó növényeket bemutató gyűjteményével. A húsevő, vagy rovaremésztő növények a világ minden táján élnek, közös jellemzőjük, hogy tápanyagszükségletüket állati eredetű forrásból egészítik ki. A rovarok, vagy kisebb békák, gyíkok, esetleg kisemlősök elfogására a levelük módosult fondorlatos szerkezetű csapdákká. Ezekkel a különös lényekkel lehet testközelből is megismerkedni a tematikus napon.
 • szeptember 26.
  18:00 - 19:00
  Prof. Dr. habil. Szakály Sándor történész (VERITAS Történetkutató Intézet) előadása: Magyarország a második világháborúban: A kezdetek
 • szeptember 28.
  14:00 - 23:00
  A Szegedi Tudományegyetem Szegeden és Hódmezővásárhelyen mintegy 300 programmal várja az érdeklődőket a Kutatók Éjszakáján szeptember utolsó péntekén. A tudományt és a kutatói életpályát népszerűsítő eseménysorozaton máskor rejtett helyek nyílnak meg a látogatók előtt. A szegedi egyetemen több mint 350 oktató, kutató és hallgató mutatja be tudományterületét. Laborlátogatások, előadások, kreatív foglalkozások, játékos programok, bemutatók, kísérletek, kalandtúrák, workshopok kora délutántól késő éjszakáig! Az SZTE programjai elérhetők az SZTE Kutatók Éjszakája mobil alkalmazáson keresztül. Az alkalmazás az esemény digitális programfüzete, amely a programok alapvető információ mellett (leírások, időpontok, helyszín, előadók) lehetőséget nyújt az érdekesnek talált előadások külön listába való rögzítésére is. A térkép segítségével a rendezvény helyszínei és az ahhoz tartozó programok tekinthetők át, a kereső funkció pedig még könnyebbé teszi a böngészést. Az applikáció a 4.4-nél magasabb verziószámú Android rendszerekre elérhető és „SZTE Kutatók Éjszakája” néven a Google Play áruházból ingyenesen letölthető. Az SZTE szegedi és vásárhelyi programjai megtekinthetők a www.kutatokejszakaja.hu honlapon is. Találkozzunk a Kutatók Éjszakáján 2018. szeptember 28-án, pénteken!
 • szeptember 28.
  18:00 - 19:00
  Az előadássorozat következő vendége Dux László, az SZTE professzora. Előadásának címe: Szent-Györgyi Albert és intézete.
 • október 3.
  10:00 - 18:00