SZTE Info

Kiemelt_Digitalizalas_IMG_5312

Könyvhéten az SZTE: Mi a digitalizálás haszna a kutatómunkában?

„Az SZTE utcára viszi a tudományt” mottó jegyében a 88. Ünnepi Könyvhéten is jelentkezik saját programokkal a Szegedi Tudományegyetem. Nyitó programként a digitalizálásról, a webtérnek a tudományra gyakorolt hatásairól, a tudósok és a diákok kutatómunkában megnyíló új lehetőségeiről az SZTE öt munkatársa 2017. június 7-én a Somogyi-könyvtárban beszélgetett.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

Negyedszázada fogja át és befolyásolja életünket a web. Az 1990-es évek második felétől elkezdődő nagyszabású digitalizálási program részese a Szegedi Tudományegyetem is. A nagy teljesítményű szkennerek tették lehetővé, hogy az analóg valóság dokumentumait digitálisan is használhatóvá tegyük.

 

 

Kép és szöveg

– A szövegek digitális feldolgozása több annál, mint hogy azokról digitális fotó készül. A digitalizálásnak a szövegvilágot földerítő fajtái, például az úgynevezett kétrétegű Pdf-formátumának az előnye, hogy miközben a dokumentum képi megjelenését is őrzi, az optikai karakterfelismerő rendszer révén szövegként is kezelhető – hallottuk Kokas Károlytól, az SZTE Klebelsberg Könyvtár informatikai főigazgatójától.


Digitalizalasrol1_IMG_5307


A „cédulázást” mint a digitális technikai újításokat megelőző tipikus bölcsész kutatási módszerének báját, a könyvtárbeli kutatómunka előnyeit és hátrányait Szajbély Mihály irodalomtörténész professzor anekdotázva érzékeltette. A levéltári munka nehézségeit pedig Antal Tamás jogtörténész villantotta föl. Példaként említette, hogy a 20 éve elkezdett egyik témája kapcsán eleinte kézzel kellett az országgyűlési nyomtatványoknak, periodikáknak a mondatait lemásolnia.

 

A 100 éves Délmagyarország értékeit 2010-ben az Időutazás a Délmagyarral című cikk-sorozatában bemutató Újszászi Ilona, az SZTE közkapcsolati koordinátora, a beszélgetés moderátora elárulta: e nagyszabású, de esetleges válogatást jelentő munka kapcsán született meg az ötlet, készüljön el vidék-Magyarország legpatinásabb napilapjának a digitális változata! A Somogyi-könyvtár és az SZTE Klebelsberg Könyvtár együttműködése eredményeként elkészült DélmagyArchív születését bemutató kisfilm itt elérhető. A Délmagyarországban 100 év alatt megjelent több mint százezer cikket már feldolgozták, például tárgyszavazták, megadták a szerzőjét és címleírását az egyetem könyvtárosai, így e szövegek rendkívül sokoldalú felhasználását tették lehetővé.

 

A 70 éves Tiszatáj 2017-re elkészült digitalizálásának hasznosságáról Annus Gábor, a TiszatájOnline szerkesztője, az SZTE munkatársa beszélt. Az archívum, azaz a Tiszatáj régebbi lapszámainak digitális változata máris elérhető itt. A mintegy 25 ezer cikk, vers, novella stb. egyenkénti bibliográfiai, azaz analitikus feldolgozása is megtörténik az SZTE Klebelsberg Könyvtárban, a munkatársak az anyag több mint háromnegyedével már el is készültek.

 

Belépést a szegedi és egyetemi vonatkozású digitális tartalmakhoz az SZTE Klebelesberg Könyvtár honlapján a Contenta oldal jelent. Innen a különböző digitális „raktárak”, azaz repozitóriumok rendszere érhető el. E kapun keresztül juthatnak például a DélmagyarArchív helytörténeti kincsesbányájához. Vagy innen indulva az egyetemtörténet kutatói hozzáférhetnek az SZTE históriájának dokumentumaihoz és a vonatkozó szakirodalomhoz. Azt is tervezik a könyvtár munkatársai, hogy azt a mintegy 250 ezer digitális fotót, amelyet az SZTE Egyetemi Levéltár vezetője, Vajda Tamás, illetve könyvtárosok és hallgató segítők készítettek a különböző erdélyi levéltárakban, szintén itt dolgozzák majd fel, megalapozva – többek közt – az SZTE jogelődjének számító kolozsvári egyetem históriájáról készülő könyv munkálatait.

 

A magyar egyetemesség szempontjából fontos digitális adatbázisok közül a mindenki számára ingyenesen elérhető Hungaricana ajánlható, míg előfizetéses adatbázis az ADT, azaz az Arcanum Tudományos Adatbázisban is érdemes tájékozódni.

 

 

Cédulázás helyett keresőszavazás

Miért tartja fontosnak a nyomtatásban már megjelent könyvek, folyóiratok, újságok digitalizálását a könyvtáros és a kutató? – kérdezte Újszászi Ilona.Digitalizalasrol2_IMG_5310


– A könyvtárosoknak létezik egy víziója: ha egyszer minden, ember által előállított dokumentumot sikerül digitalizálni, akkor ezekből új tudásmezők születhetnek – jelentette ki Kokas Károly. – Az óriási szövegbirodalmak létrejötte után áttérhetünk a big-data, a „nagy adat” kezelésre, a feldolgozásra, ugyanis a mesterséges intelligencia olyan gráfokat és korrelációkat képes felrajzolni ebben az anyagban, amelyek újabb és újabb ötleteket adnak a kutatók számára. Ennek feltétele az is, hogy a kutató megtanulja a keresés tudományát. Például ha az „adtplus” által a magyar folyóirattermésből digitalizált 12 millió 600 ezer oldalt tartalmazó adathalmazt mondjuk egy Jókai regény szereplőjének a neve és egyetlen további információ alapján rendezzük, olyan összefüggésekre derülhet fény, amelyekre a kutató nem is gondolhatott, mert nem férne az idejébe ezt a mennyiségű adatot áttekinteni.

 

Konzervatív módon használja kutatóként a digitalizált tartalmakat Szajbély Mihály. Az irodalomtörténész példaként említette, hogy ha Jókai műveiben a „bosszú” szó jelenlétét és jelentéseit keresi, akkor már nem kell végigolvasnia a 100+10 kötetes korabeli életműkiadást, elég a digitalizált változat keresőjébe írnia a kifejezést. Sőt, ha menet közben valami más fogalom, például a „sértettség” válik érdekessé, akkor nem kell újrakezdenie az olvasást, csupán a keresőkérdést kell megváltoztatnia. Tehát számára a digitalizálás a forráskezelés egyszerűsödését jelenti.

 

– Két mezsgyén segíti a kutatómunkám a digitalizálás. Az egyik: a gyorsaság, azaz egyszerűbb áttekinteni egy-egy munkaegységet, miközben a könyvtár és az archívum házhoz jön, vagyis akár pizsamában, otthon, a karácsonyi szünetben is lehet kutatni a DélmagyArchívban – fogalmazott Antal Tamás. – Mivel pozitivista módon nem spekulatív témákon dolgozom, hanem a konkrét adatok föltárása és közlése a célom, így ezeknek az adatoknak a pontosításában sokat segítenek az adatbázisok.

 

A szerkesztői munkát is könnyíti a digitalizálásból következő mennyiségi és minőségi változás – vélekedett Annus Gábor. Az értékőrzésben óriási a digitalizálás jelentősége, miközben az értékteremtésben új minőséget hoz az, hogy együtt látható a Tiszatáj eddigi termése.

 

 

A jövő megérkezett

– Az SZTE mesterséges intelligencia tanszékéhez kötődő hallgatók segítségével olyan új algoritmusokon dolgozunk, amelyekkel kigyűjthetőek lesznek a nevek, a toldalék nélküli földrajzi szavak a Délmagyarország eddig megjelent számainak oldalairól. Ha e munka végére érünk, akkor a személyekre és a földrajzi nevekre lehet keresni, és megvalósulhat az úgynevezett georeferálás, azaz térképre vetíthetőek a személynevek. Példa ennek a módszernek az alkalmazására könyvtáros kollégánk, Molnár Sándor munkája, aki a város térképére vetítette a szegedi repüléstörténet adatait. De ez csak egyetlen példa arra, mennyire sokféle módon lehet majd összekapcsolni a digitalizált és könyvtárosok által feldolgozott szövegeket, például a gondolatok áramlását felvázolva, statisztikát készítve, azaz új tudáshoz jutva – érzékeltette a digitális jövőben rejlő lehetőségeket Kokas Károly, aki elárulta: nagyon szeretnék folytatni a szegedi vonatkozású lapok digitalizálását, és ha lesz erre forrásuk, a Szegedi Napló digitalizálására is sor kerülhet, szintén a Somogyi-könyvtárral együttműködve.Digitalizalasrol3_IMG_5306


– A mesterséges intelligencia révén akár olyan titkosírás is megfejthetővé válik, mint például a Voynich-kézirat, amellyel eddig nem boldogult egyetlen kódfejtő sem – vetette föl Antal Tamás.

 

A szélesre nyíló lehetőségek használatának ugyanúgy lesznek korlátai, mint ma, amikor egy jó könyvtárban a rendelkezésemre áll szinte a teljes könyvállomány, de egyszerre mégis csak egyetlen kötetet olvashatok, vehetek kézbe – fogalmazta meg dilemmáját Szajbély Mihály. Az irodalomtörténész hozzátette: rendelkezésünkre áll az új technika. Ennek révén új kérdéseket vethetünk föl, amelyek korábban föl sem vetődhettek vagy nem voltak megválaszolhatóak, ám eközben más és régi kérdéseket félre kell tennünk. Tehát megszületőben egy olyan világkönyvtár, ami még soha nem volt, ráadásul bárhonnan elérhető, mégis maradt az a korlát, hogy egyszerre csak egy bizonyos kérdést tudunk föltenni, vagyis: a rendelkezésünkre álló anyag végtelen, de kérdezési lehetőségeink nem válnak végtelenné. Ugyanakkor a kutatói fantáziára ugyanúgy szükség van, mint korábban bármikor.

 

Az emberi emlékezet által átfoghatónál sokkal nagyobb teljességet lehet majd áttekinteni, illetve fontosabb és nagyobb, s több összefüggés deríthető föl, mint eddig. A digitális bölcsészet révén, sőt: a lementett webtér feldolgozása, azaz a webhistoriográfia terén valóságos új tudományágak keletkeznek. Ám rengeteg hamis összefüggés is kézenfekvőnek látszik, éppen ezért kritikával kell illetni a weben elérhető forrásokat – hozott új szempontot Kokas Károly, aki szerint új segédtudomány alakul ki a digitalizálás körül.

 

– A szövegek élettartamára is kihat a digitalizálási bumm. Az online elsősorban a mának szól, még ha archiváljuk is – tette hozzá Annus Gábor.

 

A digitalizálás hatásáról beszélgetők egyetértettek abban, hogy a webes világban is érték maradt a nyomtatott kiadvány, amelyet 2017-ben, a 88. könyvhéten is ünnepelünk.

SZTEinfo


Korábban írtuk:

88. Ünnepi Könyvhét: Tudománynépszerűsítő programok az SZTE szervezésében


Hatszavasokkal is hangolódunk a 88. Ünnepi Könyvhétre
Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

SZTEmagazin

2017. június 21.

nyito

Egyszerre veheti át doktori fokozatát a Vedelek testvérpár. Az egypetéjű ikrek, Viktor és Balázs a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Karán PhD-zett. Ikerléttel kapcsolatos sztereotípiákról, ikerparadoxonról és kutatási területükről is beszélgettünk.

SZTEtelevízió

2017. április 21.

mandity

A szintetikus technikák körében egyre nagyobb teret hódítanak áramlásos kémiai (ÁK) eljárások.[i] Ezek számos előnyös tulajdonsággal rendelkeznek konvencionális szakaszos technikákkal szemben: reagensek hatékony keveredése, gyors hő és anyag transzport és rövid reakcióidő.[ii],[iii]

Eseménynaptár

Eseménynaptár RSS

Rendezvénynaptár *

 • június 19. 09:00 - 29. 19:00
  A Középiskolás Élettudományi Kutatótábor célja, hogy a diákok megismerjék a biológiával foglalkozó tudósok munkáját. KÉK a „Straub Örökség” Alapítvány programja. A KÉK 30 résztvevőjén kívül az élettudományok iránt érdeklődő szegedi diákok és tanárok, illetve az SZBK dolgozói szabadon látogathatják a 36 előadást. A KÉK otthona tizedik alkalommal is az MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpontja és az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar több laboratóriuma, ahol az SZBK és az SZTE munkatársai foglalkoznak a tehetséges középiskolásokkal. További információ: www.u-szeged.hu
 • június 24.
  17:00 - 17:45
  Az SZTE Mentor(h)áló által a 2017 tavaszán szervezett programsorozat zárásaként Cakó Ferenc világhírű filmrendező-grafikust látják vendégül, aki a világon egyedülálló homokanimációs produkciójával érkezik Szegedre! A programon a részvétel ingyenes. További információ: http://www.jgypk.hu/mentorhalo/cako-ferenc-homokanimacios-eloadasa-szegeden/ Az SZTE Mentor(h)áló rendezvénysora 2017 őszén folytatódik, további részletek: http://www.jgypk.hu/mentorhalo/category/folyt-kov/programajanlo-2017/
 • *
  június 25.
  10:00 - 12:00
  Rendkívüli Fogorvosdoktor Avató Ünnepi Szenátus Ülés
 • június 26. 09:00 - 28. 13:00
  Richard Shusterman (1949- ) a mai nemzetközi filozófia egyik legismertebb alakja, aki analitikus filozófusból R. Rorty hatására vált neopragmatista gondolkodóvá. Működési területe elsősorban az esztétika, ahol a klasszikus pragmatizmus legjelentősebb képviselője, John Dewey naturalista gondolatvilágára építve megteremtette a szomaesztétikát. Shusterman, a Florida Atlantic University tanszékvezető professzora mára nemzetközi mozgalommá tette a szomaesztétikát, melynek lényegét röviden a következőképpen foglalja össze: „A szomaesztétika a testet úgy tekinti, mint az érzéki-esztétikai élvezet (aiszthészisz) és a kreatív önformálás helyét. Mint az elméletet és a gyakorlatot egyaránt javító diszciplína, nem csupán a testre vonatkozó, absztrakt, diszkurzív tudásunk, hanem a megélt szomatikus tapasztalatunk és magatartásunk gazdagítását is célozza; arra törekszik, hogy fokozza mozdulataink megértését, hatékonyságát és szépségét, valamint javítsa azt a környezetet, amelyhez mozdulataink hozzájárulnak, és amelyből nyerik az energiájukat és a jelentőségüket." Felfogása szerint a társadalmat demokratizálni kell, amennyire csak lehetséges, és ebbe nála szervesen beletartozik a feminizmus támogatása is – hangsúlyozza a „The Soma as the Core of Aesthetics, Ethics and Politics konferencia szervezője, Krémer Sándor. Az SZTE BTK Filozófia tanszék egyetemi docense az érdeklődők figyelmébe ajánlja Richard Shusterman konferencia nyitó előadását, valamint a filozófus munkásságát bemutató, 2017. június 27-én (kedden) 17 órától vetített filmet. További információ: http://tiszatajonline.hu/?p=104964
 • június 26.
  17:00 - 18:30
  Az SZTE Természettudományi és Informatikai Kar Sófi-ösztöndíjas volt vegyész hallgatójával, Gehér-Herczegh Tündével az SZTE közkapcsolati koordinátora, Újszászi Ilona újságíró beszélget. A Fiatal tehetségek Szegeden sorozat 53. programjának szervezője is a Közéleti Kávéház és az SZTE Sófi Ösztöndíj Alapítvány.